Odi na glavni sadržaj stranice
Luka Podvorska

REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET LOKALNOG ZNAČAJA PODVORSKA

Opis projekta
Rekonstrukcijom luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Podvorska planira se uklanjanje dotrajalog dijela postojećeg gata u dužini od oko 160 m. Nedavno izvedeni produžetak na glavi postojećeg gata se zadržava te se njega povezuje s obalom novom raščlanjenom konstrukcijom gata, ukupne razvijene dužine oko 160 m. Novi dio gata se izvodi sjevernije u akvatoriju luke, kako bi se u južnom dijelu akvatorija dobilo mjesta za izgradnju dodatnog novog gata. Ovaj drugi gat se planira ukupne razvijene dužine oko 82 m. Oba se gata planira izvesti kao raščlanjene, armirano-betonske konstrukcije, duboko temeljene na bušenim a.b. pilotima. Planirana širina gatova je oko 2,5 m. Plovila će se na gatovima vezati s obje strane, u četverovez.

Primarni cilj projekta rekonstrukcije luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Podvorska je povećanje broja komunalnih vezova te veća sigurnost za korisnike vezova. Naime veći dio postojećeg gata u luci (onaj kojeg se uklanja) izveden je početkom 80-ih godina prošlog stoljeća. Radove se izvodilo dobrovoljnim radnim akcijama i s malim financijskim mogućnostima. Rezultat toga je gat koji je izveden "nježnom" armirano-betonskom konstrukcijom koja je s vremenom, radi nepovoljnog utjecaja morskog okoliša, brzo propadala. U luci se dogodio čak i mehanički slom raspona gata te se korištenjem takvog gata ugrožavaju korisnici i njihova imovina.

Rekonstrukcijom postojećeg gata i izgradnjom novog osigurati će se privez dodatnih šezdesetak plovila u luci.

Model realizacije: Realizacija projekta planirana je financijskim sredstvima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Županijske lučke uprave Crikvenica


Povećaj font Smanji font Sivi tonovi Kontrastni tonovi Početne postavke