Odi na glavni sadržaj stranice

Zahtjev za dodjelu veza podnosi se Županijskoj lučkoj upravi Crikvenica u pisanoj formi. Lučka uprava vodi listu čekanja u kojoj se redovni zahtjevi vode kronološki prema danu predaje zahtjeva.

Preuzmite dokument ili popuniti online obrazac

Zahtjev za dodjelu veza docx | 157.53kB

Zahtjev za dodjelu veza

Podaci o podnositelju zahtjeva

Dvije ili više riječi (prihvaćena slova abecede i interpunkcijski znakovi ,.-') 5 do 31 znakova

Ispravan unos OIB-a 11 brojeva

Prihvaćeni su slova abecede, brojevi i interpunkcijski znakovi

Prihvaćeni su samo brojevi

Prihvaćena samo slova abecede (min 2)

Prihvaćeni su slova abecede, brojevi i interpunkcijski znakovi

Upisati valjanu e-mail adresu

Podaci o plovilu

Prihvaćeni su slova abecede, brojevi i interpunkcijski znakovi

Prihvaćeni su samo brojevi

Prihvaćeni su samo brojevi

4 brojke, npr. 1972

Vez

Molim da mi se u skladu sa važećim aktima Županijske lučke uprave Crikvenica odobri:

Luka u kojoj se traži dodjela veza (moguće je označiti više opcija)

Prilozi

Dvije ili više riječi (prihvaćena slova abecede i interpunkcijski znakovi ,.-') 5 do 31 znakova

Privole

Za slanje internet obrasca potrebno je pročitati:

 • Informiranje podnositelja zahtjeva o prikupljanju i obradi osobnih podataka
 • Izjava o davanju suglasnosti za prikupljanje i daljnu obradu osobnih podatka

Na kraju oba teslkta nalazi se polje za dodjelu privole. Odobrenje privole istovjetno je potpisu na tiskanom formularu.

INFORMIRANJE PODNOSITELJA ZAHTJEVA O PRIKUPLJANJU I OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Temeljem Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, daje se na znanje:

Obrada je zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega:

 • ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;
 • obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora;
 • obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade;
 • obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe;
 • obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;
 • obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

Točka (f) ne odnosi se na obradu koju provode tijela javne vlasti pri izvršavanju svojih zadaća.

Uvjeti privole:

 • „Privola” ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.
 • Kada se obrada temelji na privoli, voditelj obrade mora moći dokazati da je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka.
 • Ako ispitanik da privolu u vidu pisane izjave koja se odnosi i na druga pitanja, zahtjev za privolu mora biti predočen na način da ga se može jasno razlučiti od drugih pitanja, u razumljivom i lako dostupnom obliku uz uporabu jasnog i jednostavnog jezika. Svaki dio takve izjave koji predstavlja kršenje ove Uredbe nije obvezujući.
 • Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Prije davanja privole, ispitanika se o tome obavješćuje. Povlačenje privole mora biti jednako jednostavno kao i njezino davanje.
 • Kada se procjenjuje je li privola bila dobrovoljna, u najvećoj mogućoj mjeri uzima se u obzir je li, među ostalim, izvršenje ugovora, uključujući pružanje usluge, uvjetovano privolom za obradu osobnih podataka koja nije nužna za izvršenje tog ugovora.

Voditelj obrade: Županijska lučka uprava Crikvenica

Adresa (ulica i broj): Ulica Ivana Skomerže 2/I

Poštanski broj: 51260

Sjedište: Crikvenica

Broj telefona: +385 (0) 51 241 577

Broj faksa: +385 (0) 51 241 177

Službenik za zaštitu podataka

Ime i prezime: Vladimir Matejčić, mag.ing.logist.

Broj telefona: +385 (0) 51 241 577

Broj faksa: +385 (0) 51 241 177

E-mail: vladimir.matejcic@zlu-crikvenica.hr

Svrha ove obrade je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade, u skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 25/13, 85/15) i Statutom Županijske lučke uprave Crikvenica.

Svrha prikupljanja podataka je podnošenje ZAHTJEVA ZA DODJELU VEZA, temeljem podnesenog ZAHTJEVA od strane podnositelja i to putem pošte, telefaksa, e-maila ili osobnim dolaskom kod voditelja obrade.

Vrsta podataka koji su predmet obrade su: ime i prezime, adresa, OIB,telefon, e – mail, kao i prilozi uz zahtjev te drugi podaci navedeni u zahtjevu. Ime i prezime službenika za zaštitu podataka objavljuje se na službenoj web stranici u skladu sa čl. 37. st. 7. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. Ime i prezime službenika za zaštitu osobnih podataka bit će objavljeno na službenoj web stranici za vrijeme trajanja imenovanja kako bi ga mogli kontaktirati potencijalni ispitanici u vezi zahtjeva za obradom njihovih podataka.

Podaci se čuvaju u trajanju propisanim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva i Posebnim popisom s rokovima čuvanja Županijske lučke uprave Crikvenica kojeg je odobrio nadležni državni arhiv, te drugim nadležnim propisima.

Ispitanik ima pravo zatražiti pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnose na ispitanika ili prava na ulaganje prigovora na obradu takvih te prava na prenosivost podataka. Ako se obrada temelji na članku 6. stavku 1. točki (a) ili članku 9. stavku 2. točki (a), postojanje prava da se u bilo kojem trenutku povuče privola, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

IZJAVA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PRIKUPLJANJE I DALJNU OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Izjavljujem da su svi podaci iz zahtjeva istiniti. Suglasan/na sam da Županijska lučka uprava Crikvenica podatke ima pravo provjeravati, obrađivati, čuvati i koristiti u skladu sa važećim zakonskim propisima u svrhu podnošenja zahtjeva za dodjelu veza

Slijedom navedenog, izjavljujem da sam podnošenjem zahtjeva koji sadrži moje osobne podatke, dao privolu za njihovo prikupljanje i obradu.

Svojom privolom ovlašćujem Županijsku lučku upravu Crikvenica da na službenoj Internet stranici može objaviti moje ime i prezime i registarsku oznaku plovila u svrhu objave Liste za dodjelu veza.

Ukoliko ste zainteresirani da vam dostavljamo obavijesti o novostima zamolit ćemo vašu privolu.

Privola za obradu podataka u svrhu dostave obavijesti o novostima:

suglasan sam

E-mail na koji želite da vam dostavljamo obavijesti


Povećaj font Smanji font Sivi tonovi Kontrastni tonovi Početne postavke