Odi na glavni sadržaj stranice

Lučka područja definirana su Odlukom o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 40/20) koju je donijela Županijska skupština Primorsko-goranske županije 16. srpnja 2020. godine i za koju je dobivena suglasnost Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 131/2020). Pod upravljanjem Županijske lučke uprave Crikvenica su:

Luka županijskog značaja:

  1. Luka Crikvenica

Luke lokalnog značaja:

  1. Luka Selce
  2. Luka Jadranovo
  3. Luka Perčin (Jadranovo)
  4. Luka Bršćanovica (Dramalj)
  5. Luka Pazdehova (Dramalj)
  6. Luka Omorika (Dramalj)
  7. Luka Črni mul (Crikvenica)
  8. Luka Podvorska (Crikvenica)
  9. Luka Slana (Selce)