Odi na glavni sadržaj stranice

Lučka područja definirana su Odlukom o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 40/20).

Luka Crikvenica (N 45o1022 , E 14o4121) – je luka za javni promet županijskog značaja. Lučko područje se sastoji od obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija.

Luka Crikvenica se sastoji iz tzv. „Vele“ i „Male“ palade. Vela palada je zaštitni lukobran, a pod Malom paladom podrazumijeva se zaštitni gat i obala za brodice.

Vela palada (zaštitni lukobran) je tlocrtno lomljenog oblika ukupne dužine 250 metara, dubine uz obalni zid unutarnjeg operativnog dijela od 3,00 do 4,5 metara.

Mala palada (zaštitni gat) je komunalni dio luke, dužine 90 metara, dubine uz obalni zid 1,0 do 1,5 metara.

Obala između Vele i Male palade je također komunalni dio luke dužine 100 metara, dubine uz obalni zid 2,0 do 2,5 metara.

Luka se dijeli na: operativni dio, komunalni dio, nautički dio.

Operativni dio luke je dužine 55 metra gledano od glave zaštitnog lukobrana prema korijenu, kapaciteta priveza dva broda.

Komunalni dio luke obuhvaća 75 metara zaštitnog lukobrana gledano od korijena lukobrana prema glavi, te Malu paladu i obalu između Vele i Male palade u cijelosti. Kapacitet komunalnog dijela luke je 95 vezova.

Nautički dio luke je dužine 120 metara, a obuhvaća dio zaštitnog lukobrana između operativnog i komunalnog dijela luke. Kapacitet nautičkog dijela luke je 23 veza.

Luka je opremljena napravama za privezivanje i lučkim svjetlom, te su u sklopu luke osigurana mjesta za opskrbu električnom energijom i pitkom vodom. U blizini luke nalazi se postaja za opskrbu manjih brodova i brodica gorivom.

Neposredno uz granicu lučkog područja (Park palih branitelja) smješteno je mobilno ekološko spremište za čuvanje EKO-kontejnera u kojem je smješten EKO-kontejner za sakupljanje i zbrinjavanje otpadnih ulja i kontejner za rabljene zauljene filtere.

Nadzor nad održavanjem reda u lukama provodi Lučka kapetanija Rijeka – ispostava Crikvenica.

Lučko područje

Komunalni dio luke

Nautički dio luke

Operativni dio luke

Odabir luke Županijske lučke uprave Crikvenica