Odi na glavni sadržaj stranice

Mario Kružić je po zanimanju magistar ekonomije, a u 2021. godini obilježit će 10 godina radnog iskustva u sustavu lučkih uprava.

Rođen je 15. rujna 1985. godine, te je privatno i profesionalno vezan za svoju Crikvenicu.

U Županijskoj lučkoj upravi počinje raditi 2011. godine kao pripravnik, bio je i voditelj odjela za opće i financijske poslove da bi 2014. godine postao ravnatelj. Iza njega je razdoblje vođenja brojnih investicija u luke i lučka područja kojima upravlja Županijska lučka uprava Crikvenica, a u tijeku je najveći izazov - EU sredstvima sufinanciran projekt Dogradnje luke Crikvenica vrijedan 33 milijuna kuna.

Kako bi stekao nove kompetencije i stručno se usavršavao, upisao je poslijediplomski specijalistički studij „Menadžment u javnom sektoru“ na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, te je polaznik i poslijediplomskog doktorskog studija „Pomorstvo“ na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Potpredsjednik je Zajednice županijskih lučkih uprava koja okuplja sve županijske lučke uprave na području Republike Hrvatske.

I u slobodno vrijeme živi uz more i na moru, a kako nema života uz more bez klapske pjesme, aktivan je i kao predsjednik klape TIĆ iz Triblja.


Povećaj font Smanji font Sivi tonovi Kontrastni tonovi Početne postavke