Odi na glavni sadržaj stranice

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRIKVENICA NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI

Na osnovi odredbe čl. 80. st.2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 120/16) Županijska lučka uprava Crikvenica nema gospodarskih subjekata sa kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Arhiva javne nabave

E-Savjetovanja


Povećaj font Smanji font Sivi tonovi Kontrastni tonovi Početne postavke