Odi na glavni sadržaj stranice
Luka Jadranovo

Lučka područja definirana su Odlukom o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 40/20).

Luka Jadranovo (N 45o1339 , E 14o3642) – je luka za javni promet lokalnog značaja. Lučko područje sastoji se iz obalnog kopnenog djela i pripadajućeg akvatorija.

Luka se dijeli na: operativni dio i nautički dio.

Operativni dio luke (glava rive) dužine je 25 metara, dubine uz obalu 3,5 metra, kapaciteta priveza jednog broda.

Nautički dio luke (zapadna strana rive) dužine je 25 metara, dubine uz obalni zid 1,5 do 3,5 metara, kapaciteta priveza dva manja plovila.

Luka je opremljena napravama za privezivanje, lučkim svjetlom, dizalicom za brodice kapaciteta 3 tone, te je u sklopu luke osigurano mjesto za opskrbu električnom energijom i pitkom vodom. U luci je smješten i EKO-kontejner za sakupljanje i zbrinjavanje otpadnih ulja, a nalazi se uz dizalicu.

Nadzor nad održavanjem reda u lukama provodi Lučka kapetanija Rijeka – ispostava Crikvenica.

Lučko područje

Nautički dio luke

Operativni dio luke

Dizalica

Odabir luke Županijske lučke uprave Crikvenica