Odi na glavni sadržaj stranice

Temeljem članka 16. Statuta Županijske lučke uprave Crikvenica Upravno vijeće broji 5 članova. Dva člana i predsjednika imenuje osnivač, jednog člana ministar iz redova lučke kapetanije i jednog člana imenuju predstavnici ovlaštenika koncesije na području Županijske lučke uprave Crikvenica.

Članovi Upravnog vijeća u mandatu 2021.-2025. su:

  • Davorka Vukelić (PGŽ) predsjednica
  • Ivica Manestar (PGŽ)
  • Ivan Puškarić (PGŽ)
  • Goran Cerović (Ministarstvo)
  • Igor Lončarić (koncesionar)

PRIJAVA/NAJAVA ZA SJEDNICU – Sjednice Upravnog vijeća su javne. Sjednicama Upravnog vijeća mogu prisustvovati bez prava odlučivanja i ostale osobe koje pozove predsjednik Upravnog vijeća i druge osobe sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. Druge osobe dužne su pismeno najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Upravnog vijeća, najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice..


Povećaj font Smanji font Sivi tonovi Kontrastni tonovi Početne postavke