Odi na glavni sadržaj stranice

Temeljem članka 16. Statuta Županijske lučke uprave Crikvenica Upravno vijeće broji 5 članova. Dva člana i predsjednika imenuje osnivač, jednog člana ministar iz redova lučke kapetanije, i jednog člana imenuju predstavnici ovlaštenika koncesije na području Županijske lučke uprave Crikvenica.

Predsjednik Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Crikvenica u mandatu 2013-2017 bio je Dino Manestar.

Članovi Upravnog vijeća u mandatu 2013-2017 bili su:

  • Goran Cerović (Ministarstvo)
  • Aljoša Babić (PGŽ)
  • Marko Vukelić (PGŽ)
  • Igor Lončarić (koncesionar)


Poziv 04 sjednica UV pdf | 325.06kB

Zapisnik 04 sjednica UV pdf | 214.56kB

Poziv 05 sjednica UV pdf | 323.94kB

Zapisnik 05 sjednica UV pdf | 160.21kB

Poziv 06 sjednica UV pdf | 424.61kB

Zapisnik 06 sjednica UV pdf | 236.81kB

Poziv 07 sjednica UV pdf | 322.17kB

Zapisnik 07 sjednica UV pdf | 207.98kB

Poziv 08 sjednica UV pdf | 321kB

Zapisnik 08 sjednica UV pdf | 207.58kB

Poziv 09 sjednica UV pdf | 331.54kB

Zapisnik 09 sjednica UV pdf | 240.64kB

Poziv 10 sjednica UV pdf | 323.81kB

Zapisnik 10 sjednica UV pdf | 140.09kB

Poziv 11 sjednica UV pdf | 327.35kB

Zapisnik 11 sjednica UV pdf | 227.57kB

Poziv 12 sjednica UV pdf | 336.22kB

Zapisnik 12 sjednica UV pdf | 220.53kB

Poziv 13 sjednica UV pdf | 323.05kB

Zapisnik 13 sjednica UV pdf | 226.13kB

Poziv 14 sjednica UV pdf | 334.62kB

Zapisnik 14 sjednica UV pdf | 219.72kB

Poziv 15 sjednica UV pdf | 343.23kB

Zapisnik 15 sjednica UV pdf | 226.62kB

Poziv 16 sjednica UV pdf | 334.14kB

Zapisnik 16 sjednica UV pdf | 217.49kB

Poziv 17 sjednica UV pdf | 340.81kB

Zapisnik 17 sjednica UV pdf | 251.1kB

Poziv 18 sjednica UV pdf | 334.27kB

Zapisnik 18 sjednica UV pdf | 213.24kB

Poziv 19 sjednica UV pdf | 341.04kB

Zapisnik 19 sjednica UV pdf | 230.24kB

Poziv 20 sjednica UV pdf | 339.23kB

Zapisnik 20 sjednica UV pdf | 232.79kB

Poziv 21 sjednica UV pdf | 344.49kB

Zapisnik 21 sjednica UV pdf | 251.79kB

Poziv 22 sjednica UV pdf | 351.19kB

Zapisnik 22 sjednica UV pdf | 295.23kB

Poziv 23 sjednica UV pdf | 474.68kB

Zapisnik 23 sjednica UV pdf | 313.83kB

Poziv 24 sjednica UV pdf | 240.89kB

Zapisnik 24 sjednica UV pdf | 333.77kB

Poziv 25 sjednica UV pdf | 351.17kB

Zapisnik 25 sjednica UV pdf | 265.29kB

Poziv 26 sjednica UV pdf | 243.12kB

Zapisnik 26 sjednica UV pdf | 243.54kB

Poziv 27 sjednica UV pdf | 354.22kB

Zapisnik 27 sjednica UV pdf | 242.43kB

Poziv 28 sjednica UV pdf | 345.4kB

Zapisnik 28 sjednica UV pdf | 227.22kB

Poziv 29 sjednica UV pdf | 479.58kB

Zapisnik 29 sjednica UV pdf | 223.47kB

Poziv 30 sjednica UV pdf | 490.29kB

Zapisnik 30 sjednica UV pdf | 249.4kB

Poziv 31 sjednica UV pdf | 494.11kB

Zapisnik 31 sjednica UV pdf | 264.69kB

Poziv 32 sjednica UV pdf | 480.13kB

Zapisnik 32 sjednica UV pdf | 228.25kB

Poziv 33 sjednica UV pdf | 489.01kB

Zapisnik 33 sjednica UV pdf | 277.79kB

Poziv 34 sjednica UV pdf | 482.15kB

Zapisnik 34 sjednica UV pdf | 227.09kB

Poziv 35 sjednica UV pdf | 243.35kB

Zapisnik 35 sjednica UV pdf | 246.04kB

Poziv 36 sjednica UV pdf | 487.23kB

Zapisnik 36 sjednica UV pdf | 215.16kB

Poziv 37 sjednica UV pdf | 490.39kB

Zapisnik 37 sjednica UV pdf | 994.34kB


Povećaj font Smanji font Sivi tonovi Kontrastni tonovi Početne postavke