Odi na glavni sadržaj stranice

Županijska lučka uprava Crikvenica nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).


Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Županijske lučke uprave Crikvenica koje se nalazi na adresi http://www.zlu-crikvenica.hr/.


Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište http://www.zlu-crikvenica.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.


Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Dio postavljenih dokumenata je autorsko djelo trećih strana i nisu dostupni u strojno čitljivom obliku
  • Na stranici ne postoji mogućnost ispravljanja grešaka pri unosu teksta, niti su određene prečice na tipkovnici i navigacija na način da se svakom elementu programa može pristupiti tipkovnicom

Županijska lučka uprava Crikvenica poduzima aktivnosti kojima će nastojati postići usklađenost sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica te će pokrenuti proces cjelokupnog redizajna mrežnih stranica s ciljem potpune prilagodbe svojeg internetskog sadržaja osobama s invaliditetom.


Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 24.srpnja 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Županijske lučke uprave Crikvenica. Izjava je zadnji put preispitana 1. veljače 2021. Županijska lučka uprava Crikvenica će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.


Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Županijsku lučku upravu Crikvenica.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Županijske lučke uprave Crikvenica korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: info@zlu-crikvenica.hr .Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.


U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr ili na ppi@pristupinfo.hr.


Povećaj font Smanji font Sivi tonovi Kontrastni tonovi Početne postavke