Odi na glavni sadržaj stranice

Županijska lučka uprava Crikvenica u skladu sa ciljem povećanja transparentnosti rada pri postupku dodjele vezova unutar obuhvata komunalnih dijelova luka kojima ista upravlja javno je objavila Listu čekanju za dodjelu veza.

Svim podnositeljima Zahtjeva za dodjelu veza dodjeljen je ID broj. Uz pomoć navedenog ID broja podnositelji Zahtjeva za dodjelu veza mogu ostvariti uvid o poziciji na kojoj se nalaze na Listi čekanja za dodjelu veza Županijske lučke uprave Crikvenica po pojedinim lukama.

SELCE 5 MJ2021 pdf | 67.01kB

Slana 5 MJ2021 pdf | 58.71kB

PAZDEHOVA 5 MJ2021 pdf | 71.23kB

PERČIN 5 MJ2021 pdf | 94.71kB

PODVORSKA 5 MJ2021 pdf | 103.84kB

CRIKVENICA 5 MJ2021 pdf | 104.1kB

ČRNI MUL 5 MJ2021 pdf | 109.79kB

OMORIKA 5 MJ2021 pdf | 67.43kB

BRŠĆANOVICA 5 MJ2021 pdf | 83.81kB


Povećaj font Smanji font Sivi tonovi Kontrastni tonovi Početne postavke