Odi na glavni sadržaj stranice

Županijska lučka uprava Crikvenica u skladu sa ciljem povećanja transparentnosti rada pri postupku dodjele vezova unutar obuhvata komunalnih dijelova luka kojima ista upravlja javno je objavila Listu čekanju za dodjelu veza.

Svim podnositeljima Zahtjeva za dodjelu veza dodjeljen je ID broj. Uz pomoć navedenog ID broja podnositelji Zahtjeva za dodjelu veza mogu ostvariti uvid o poziciji na kojoj se nalaze na Listi čekanja za dodjelu veza Županijske lučke uprave Crikvenica po pojedinim lukama.

Postupak dodjele veza propisan je člankom 5. Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanje maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda („Narodne novine“, br. 94/07, 79/08, 114/12, 47/13), a koji navodi sljedeće:

Članak 5.

«U komunalnom dijelu luke za korištenje veza sklapa se ugovor o stalnom vezu, a prvenstvo na dobivanje veza imaju:

1. vlasnici broda/brodice koji imaju prebivalište ili sjedište na području jedinice lokalne samouprave, i plovilo je upisano na području nadležne lučke kapetanije ili ispostave nadležne za tu luku, u svrhu obavljanja gospodarske djelatnosti posebice za ribarstvo ili prijevoz putnika

2. vlasnici plovila koji imaju prebivalište na području jedinice lokalne samouprave, i brod/brodica je upisan na području nadležne lučke kapetanije ili ispostave nadležne za tu luku, u svrhu sporta i razonode,

3. vlasnici brodova/brodica čije plovilo pretežito boravi na tom području i upisano je na području nadležne lučke kapetanije ili ispostave.

Prilikom dodjele pojedinog veza na komunalnom dijelu luke potrebno je voditi brigu o dužini i namjeni plovila, te ista plovila prema tim kriterijima i grupirati.»

Crikvenica 10mj2021 pdf | 117.65kB

Črni mul 10mj2021 pdf | 120.24kB

Podvorska 10mj2021 pdf | 116.46kB

Selce 10mj2021 pdf | 76.2kB

Slana 10mj2021 pdf | 67.1kB

Bršćanovica 10mj2021 pdf | 92.36kB

Omorika 10mj2021 pdf | 76.53kB

Pazdehova 10mj2021 pdf | 81.7kB

Perčin 10mj2021 pdf | 103.32kB


Povećaj font Smanji font Sivi tonovi Kontrastni tonovi Početne postavke