Odi na glavni sadržaj stranice
Luka Selce

Lučka područja definirana su Odlukom o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 40/20).

Luka Selce (N 45o927 , E 14o437) – je luka za javni promet lokalnog značaja. Lučko područje sastoji se iz obalnog kopnenog djela i pripadajućeg akvatorija.

Luka se sastoji od centralnog gata, gatova i obale za brodice i sidrišta. Centralni gat te gatovi za brodice su masivnog tipa od kamena i betona. Centralni gat je dužine 50 metra, širine 10 metara i dubine uz obalni zid od 3 do 4 metra. Gatovi za brodice su dužine 95, 50 i 110 metara, dubina uz obalne zidove od 2 do 5 metara. Obale za brodice su dužine 100, 140 i 165 metara, dubine uz obalni zid od 0,6 do 2,5 metra.

Luka se dijeli na: operativni dio, komunalni dio, nautički dio.

Operativni dio luke dužine je 50 metara, a obuhvaća desnu stranu i glavu centralnog gata, te je kapaciteta priveza dva broda.

Komunalni dio luke obuhvaća lijevu stranu centralnog gata, obale za brodice, gatove tzv. „Stari mul“ i „Polača“, te sidrište. Kapacitet komunalnog dijela luke je 316 vezova.

Nautički dio luke obuhvaća gat ukupne dužine 80 metara, kapaciteta priveza 40 plovila.

Luka je opremljena napravama za privezivanje, lučkim svijetlom i dizalicom za brodice kapaciteta 5 tona. Luka ima i područje za dizanje i spuštanje u more plovnih objekata istezalištem, te osigurana mjesta za opskrbu električnom energijom i pitkom vodom.

Neposredno uz granicu lučkog područja (preko puta dizalice) smješteno je mobilno ekološko spremište za čuvanje EKO-kontejnera u kojem je smješten EKO-kontejner za sakupljanje i zbrinjavanje otpadnih ulja.

Nadzor nad održavanjem reda u lukama provodi Lučka kapetanija Rijeka – ispostava Crikvenica.

Lučko područje

Komunalni dio luke

Nautički dio luke

Operativni dio luke

Istezalište

Dizalica

Odabir luke Županijske lučke uprave Crikvenica