Odi na glavni sadržaj stranice
Luka Podvorska

Lučka područja definirana su Odlukom o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 40/20).

Luka Podvorska (Crikvenica) (N 45o1013 , E 14o4148) – je luka za javni promet lokalnog značaja i u cijelosti je komunalnog karaktera. Lučko područje sastoji se iz obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija.

Luka Podvorska sastoji se iz tri cjeline a to su; sjeverni obalni zid, južni zaštitni nasip i srednji gat.

Komunalni dio luke je u dužini od 650 metra, a kapacitet tog dijela luke je 312 vezova.

Luka ima područje za dizanje i spuštanje u more plovnih objekata istezalištem, osigurana mjesta za opskrbu električnom energijom i pitkom vodom, te je opremljena lučkim svjetlom.

U luci je smješteno i mobilno ekološko spremište za čuvanje EKO-kontejnera u kojem je smješten EKO-kontejner za sakupljanje i zbrinjavanje otpadnih ulja, a nalazi se neposredno uz granicu lučkog područja u korijenu južnog zaštitnog nasipa.

Nadzor nad održavanjem reda u lukama provodi Lučka kapetanija Rijeka – ispostava Crikvenica.

Lučko područje

Komunalni dio luke

Odabir luke Županijske lučke uprave Crikvenica