Odi na glavni sadržaj stranice
Luka Slana

Lučka područja definirana su Odlukom o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 40/20).

Luka Slana (Selce) (N 45o96 , E 14o4320) – je luka za javni promet lokalnog značaja. Lučko područje sastoji se iz obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija.

Luka Slana ima srednji gat dužine 45 metara.

Luka se dijeli na: komunalni dio i nautički dio.

Komunalni dio luke obuhvaća desnu stranu i vrh gata, kao i dio lijeve strane u dužini od 10 metra, a kapacitet tog dijela luke je 18 vezova. Obalni dio u dužini od 60 metara također je komunalnog karaktera.

Nautički dio luke obuhvaća lijevi dio gata u dužini od 35 metara, kapacitet tog dijela luke je 13 vezova.

Luka ima područje za dizanje i spuštanje u more plovnih objekata istezalištem.

Nadzor nad održavanjem reda u lukama provodi Lučka kapetanija Rijeka – ispostava Crikvenica.

Lučko područje

Komunalni dio luke

Nautički dio luke

Istezalište

Odabir luke Županijske lučke uprave Crikvenica