Odi na glavni sadržaj stranice

Našim je korisnicima i zainteresiranoj javnosti od sada na raspolaganju nova mrežna stranica Županijske lučke uprave Crikvenica.

Osim novog, modernog dizajna, nove su stranice u potpunosti prilagođene prikazu na mobilnim uređajima, koriste nove alate za bolju korisničku podršku, čime omogućavaju pretraživanje sadržaja na vrlo jednostavan način.

Uveden je veći broj web obrazaca da bi korisnici u vrijeme kada im odgovara mogli uputiti zahtjev za vez, umanjenje cijene veza, radove ili dati suglasnost za privremeno korištenje veza. Postavljen je vrlo jednostavan pristup pregledu svih luka, korištenju prostora u njima, kao i koncesionarima.

Nova stranica izrađena je prema pravilima pristupačnosti, gdje se posebnim izbornikom stranice prilagođavaju za lakši pregled. Stranice osiguravaju punu javnost rada Županijske lučke uprave Crikvenica, objavom svih dokumenata i podataka o radu ove uprave.